Woda bogata w wodór  – poprawa nastroju, zmniejszenie lęku,
lepsze funkcjonowanie układu nerwowego

Mając generator wodoru, możemy też wykorzystać go do wodorowania wody.

Wybrane fragmenty z pracy naukowej japońskich badaczy

Zdrowiem i długim życiem są zainteresowani wszyscy. Chroniczny stres oksydacyjny
i stany zapalne powodują pogorszenie funkcji ośrodkowego układu nerwowego, przyczyniając się do niskiej jakości życia. U zdrowych osób starzenie się, stres związany z pracą i inne obciążenia układu nerwowego powodują również wzrost stresu oksydacyjnego, co sugeruje, że zapobieganie nagromadzeniu się stresu oksydacyjnego spowodowanego codziennym stresem i codzienną pracą przyczynia się do utrzymania wysokiej jakości życia i złagodzenia skutków starzenia się.

Wodór
ma działanie przeciwutleniające i może zapobiegać stanom zapalnym, a zatem może przyczyniać się do poprawy jakości życia. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu picia wody bogatej w wodór na jakość życia dorosłych ochotników za pomocą testów psychofizjologicznych. W tym podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, z dwukierunkowym modelem krzyżowym, 26 ochotników (13 kobiet, 13 mężczyzn, średni wiek, 34,4 ± 9,9 lat) zostało przydzielonych losowo do grupy otrzymującej doustnie wodę z wodorem (600 ml /d) lub wodę z placebo (600 ml /d)
przez 4 tygodnie. Zmiana stosunku (po leczeniu / wstępnym leczeniu) dla wyniku K6 i aktywności nerwów współczulnych podczas stanu spoczynku były istotnie niższe po podaniu wody z wodorem niż po podaniu placebo.

Te wyniki sugerują, że wodór może wpływać na wyższą jakość życia.

Wysoka przemiana materii w mózgu powoduje generowanie dużych ilości reaktywnych form tlenu i azotu, prowadząc do zwiększonego stresu oksydacyjnego. Zwiększony stres oksydacyjny i peroksydacja lipidów inicjują kaskadę sygnałów prozapalnych, prowadzących do zapalenia. Zapalenie i agregacja białek przyczyniają się do śmierci neuronów, co jest bezpośrednio związane z upośledzeniem funkcji poznawczych. Wodór ma działanie przeciwutleniające i może zapobiegać stanom zapalnym w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym.
Wcześniejsze badania kliniczne wykazały, że woda bogata w wodór zmniejsza stężenie markerów stresu oksydacyjnego u pacjentów z zespołem metabolicznym, poprawia metabolizm lipidów i glukozy u pacjentów z cukrzycą typu 2, poprawia dysfunkcję mitochondrialną u pacjentów z miopatiami mitochondrialnymi i zmniejsza procesy zapalne u pacjentów z zapaleniem wielomięśniowym i zapaleniem skórno – mięśniowym.

W innym badaniu, podwójnie ślepym, randomizowanym, krzyżowym uczestniczyło trzydziestu jeden dorosłych ochotników w wieku od 20 do 49 lat. Pili wodę w ciągu 5 minut dwa razy dziennie, na śniadanie i kolację w domu, i zapisywali w dzienniku przez 4 tygodnie. Czas suplementacji określono na 2 – 8 tygodni.
Uwaga: Uczestnicy zostali losowo podzieleni na dwie grupy badawcze. Eksperyment obejmował 4 tygodnie podawania wody bogatej w wodór lub wody z placebo, 4-tygodniowy okres wymywania, a następnie kolejne 4 tygodnie podawania wody. Przed i po każdym okresie uzyskiwano subiektywne i obiektywne pomiary jakości życia, takie jak wyniki snu, nastroju, lęku, uczucia depresji, funkcji nerwu wegetatywnego i funkcji poznawczych.

W niniejszym badaniu poziom nastroju i lęku poprawił się po podaniu wody z wodorem. Fobia społeczna, depresja, lęk i inne zaburzenia neuropsychiatryczne okazały się być związane ze zwiększonym stresem oksydacyjnym. Zapalenie układu nerwowego jest również związane ze zmęczeniem, złym nastrojem, lękiem i i nieodpowiednią ilością snu. U starszych myszy, które piły wodę z wodorem udało się powstrzymać depresyjne zachowania. Coraz więcej danych sugeruje, że stres oksydacyjny i stan zapalny w neuronach są zaangażowane w patologiczne objawy wielu zaburzeń neurologicznych i neuropsychiatrycznych, a podawanie wody z wodorem może
pomóc złagodzić objawy tych zaburzeń. Badania ujawniły, że stres oksydacyjny mózgu powoduje deficyty poznawcze.

Picie wody bogatej w wodór zwiększa motywację realizacji zadań poznawczych.

Zanim zaczniemy inhalacje wodorowe, powinniśmy wypić doskonałej jakości wodę z elektrolitami.
1 szklankę napoju z elektrolitami (najlepiej wysokojakościowy sok z trawy) przed inhalacją
1 szklankę napoju z elektrolitami w trakcie inhalacji.

Sok z trawy dostępny jest również u nas. Zapraszamy do kontaktu!

https://www.youtube.com/watch?v=E5KWET4_R7Q&feature=share&fbclid=IwAR0H3nfq8U7Vkhh2whmneHgP_-crLxcbX6eQWpOcH5yR9NuarFGe5WUJ3f8